Kisa nou aprann nan DWA MOUN 201?

Dezyèm sik (Sesyon swivi)   1.       Solysyon pou rezoud konfli san vyolans   Tèm sa a pèmèt patisipan yo metrize metòd ak teknik ki pèmèt rezoud sans vyolans kèk konfli, palab anpil oswa tou kerèl ki genyen ant de moun oswa de gwoup moun.   2.       Sistèm jidisyè ayisyen an   Tèm sa a pèmèt…

Qu’ apprendrons-nous des DROITS HUMAINS 201?

RNDDH – Deuxième cycle (Session de suivi) 1.       Résolution Alternative de Conflits dans la non-violence.   Ce thème permet aux participants de maîtriser les méthodes et les techniques permettant de résoudre dans la non violence certains conflits, disputes ou altercations survenus entre deux personnes ou deux groupes de personnes.   2.       Le Système Judiciaire Haïtien.…