Pote patisipasyon nou pou tabli an Ayiti yon « leta kote lalwa blayi », kote tout Ayisyen konnen dwa yo ak reskonsablite yo, epi  kote dwa ak reskonsablite sa yo respekte pa kèlkilanswa moun nan.