Chak lane, RNDDH òganize seminè. Yo se yon mariaj de plizyè nivo diferan e yo fèt pou manm asosyasyon ak òganizasyon sosyal, relijye ak kominotè ki nan tou lèdis depatman peyi a. Anplis de gwoup miks yo, òganizasyon sa yo gen ladan yo gwoupman fanm. Pwogram sa yo gen kòm objektif pou prepare patisipan yo jwe yon wòl pwofesyonèl nan koze pwoteje ak ankouraje dwa moun.