25 novanm pou rive 10 desanm 2022, 16 jou aktivis kont vyolans moun sibi paske yo se fanm oubyen paske yo se gason.

25 novanm raple nou Jounen entènasyonal pou elimine vyolans sou fanm. Se nan dat sa tou 16 jou aktivis yo kòmanse. Pandan jou sa yo, plis pase milyon moun, gwoup fanm, òganizasyon feminis ak òganizasyon dwa moun, mobilize pou konbat fenomèn sila epi bay obligasyon pou dwa fanm ak dwa minorite yo konsidere tankou dwa…