25 novanm pou rive 10 desanm 2022, 16 jou aktivis kont vyolans moun sibi paske yo se fanm oubyen paske yo se gason.

25 novanm raple nou Jounen entènasyonal pou elimine vyolans sou fanm. Se nan dat sa tou 16 jou aktivis yo kòmanse. Pandan jou sa yo, plis pase milyon moun, gwoup fanm, òganizasyon feminis ak òganizasyon dwa moun, mobilize pou konbat fenomèn sila epi bay obligasyon pou dwa fanm ak dwa minorite yo konsidere tankou dwa…

Tentative de libération au Parquet de Port-au-Prince: Le RNDDH exige l’ouverture d’une enquête sur le comportement du magistrat Jeanty Souvenir

Selon des informations parvenues au Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), le 11 novembre 2022, le substitut commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Jeanty Souvenir, a tenté de libérer Amos Edmond et Signoly Edmond, deux (2) inculpés poursuivis pour assassinat alors que leur dossier est pendant par…